Εταιρεία ΝΙΚΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ – ΛΑΤΟΜΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αντικείμενο Εργασιών Κατασκευή και εγκατάσταση δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων (οδοποιία, οικοδομικά, υδραυλικά, λιμενικά, βιομηχανικά-ενεργειακά έργα)
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-06-29
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2024-06-28
Πιστοποιητικό ISO 9001
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί