Εταιρεία GOLD SHIELD GROUP SECURITY AND FACILITY SERVICES Ι.Ε.Π.Υ.Α. ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε
Αντικείμενο Εργασιών Υπηρεσίες Φύλαξης
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2023-03-27
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2026-03-26
Πιστοποιητικό 0132/ΥΑΕ/2023/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί