Εταιρεία ΕΛΙΝΟΪΛ Α.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών ISO 26000-Παραλαβή, αποθήκευση και χερσαία διακίνηση υγρών καυσίμων. Σχεδιασμός και προγραμματισμός παραγωγής, αποθήκευση, διακίνηση, εμπορία και εξυπηρέτηση πριν και μετά την πώληση λιπαντικών ελαίων, γράσων, αντιψυκτικών και λοιπών χημικών προϊόντων οχημάτων & βιομηχανίας.
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2022-11-14
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2025-11-13
Πιστοποιητικό 0099.00276/2022
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί