Εταιρεία ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ ΜΟΛΑΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝ ΚΟΛΛΙΑΚΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕΚΚ
Αντικείμενο Εργασιών Προσωρινή αποθήκευση, διαλογή και μηχανική επεξεργασία αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2023-02-13
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2026-02-12
Πιστοποιητικό 0198/ΠΔ/2022/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί