Εταιρεία ΜΠΕΤΟΝ ΜΕΣΣΑΡΑ Α.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ - ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΦΑΙΣΤΟΥ
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2022-12-14
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2025-12-13
Πιστοποιητικό 2884-CPR-00270
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί