Εταιρεία ΒΑΘΡΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αντικείμενο Εργασιών ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2023-07-04
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2026-07-03
Πιστοποιητικό 2884-CPR-00314
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί