Εταιρεία HFT ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕ
Αντικείμενο Εργασιών Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2022-06-30
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2025-06-29
Πιστοποιητικό 0152/ΠΔ/2022/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί