Εταιρεία ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΑΣΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Αντικείμενο Εργασιών ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2024-05-13
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2027-05-12
Πιστοποιητικό 2884-CPR-00478
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί