Εταιρεία YODIWO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2022-12-30
Ημερομηνία Τροποποίησης 2023-08-01
Ημ/νία Λήξης 2025-12-29
Πιστοποιητικό 0121/ΥΑΕ/2022/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί