Εταιρεία ΕΛΙΝΟΪΛ Α.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών Παραλαβή, αποθήκευση και χερσαία διακίνηση υγρών καυσίμων. Σχεδιασμός και προγραμματισμός παραγωγής, αποθήκευση, διακίνηση, εμπορία και εξυπηρέτηση πριν και μετά την πώληση λιπαντικών ελαίων, γράσων, αντιψυκτικών και λοιπών χημικών προϊόντων οχημάτων & βιομηχανίας.
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2022-05-30
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2025-05-29
Πιστοποιητικό 0104/ΥΑΕ/2021/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί