Εταιρεία ΤΣΙΝΤΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
Αντικείμενο Εργασιών Προσωρινή αποθήκευση και επεξεργασία στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων (Α.Ε.Κ.Κ.)
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2022-09-30
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2025-09-29
Πιστοποιητικό 0167/ΠΔ/2022/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί