Εταιρεία ΣΥΜ.Π.ΑΝ. ΕΠΕ
Αντικείμενο Εργασιών Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2022-07-08
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2025-07-07
Πιστοποιητικό 0235/ΔΠ/2022/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί