Εταιρεία ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ
Αντικείμενο Εργασιών Μελέτη και κατασκευή ιδιωτικών τεχνικών έργων
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2022-05-23
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2025-05-22
Πιστοποιητικό 0206/ΔΠ/2022/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί