Εταιρεία ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ ΑΕ
Αντικείμενο Εργασιών Παραγωγή & Διάθεση Συστημάτων Βάσης Φωτοβολταικών Στοιχείων & Σχαρών Καλωδίων
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2023-06-23
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2026-06-22
Πιστοποιητικό 0230/ΠΔ/2023/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί