Εταιρεία ΣΑΛΑΜΙΣ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕ
Αντικείμενο Εργασιών Θαλάσσια έργα, κατασκευή, μετατροπή, τροποποίηση, ανακαίνιση, ανακατασκευή και επισκευή πλοίων και πλωτών κατασκευών καθώς και υπηρεσίες ελλιμενισμού
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2022-06-20
Ημερομηνία Τροποποίησης 2023-05-10
Ημ/νία Λήξης 2024-02-23
Πιστοποιητικό 0221/ΔΠ/2022/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί