Εταιρεία ΜΑΛΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΠΥΡΑΜΙΣ
Αντικείμενο Εργασιών ΔΟΜΙΚΗ ΑΣΒΕΣΤΟΣ
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2022-06-14
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2025-06-13
Πιστοποιητικό 2884-CPR-00218
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί