Εταιρεία Δ.ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ – Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΟΕ
Αντικείμενο Εργασιών Προσωρινή αποθήκευση, επεξεργασία και ανακύκλωση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2022-07-11
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2025-07-10
Πιστοποιητικό 0153/ΠΔ/2022/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί