Εταιρεία ΚΑΣΕΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αντικείμενο Εργασιών Διαχείριση (συλλογή, μεταφορά και διάθεση) πάσης φύσεως υγρών, μη επικίνδυνων αστικών αποβλήτων, χημικών τουαλετών πλην ραδιενεργών. Διαχείριση πολυκατοικιών. Καθαρισμός ιδιωτικών και κοινόχρηστων χώρων. Παρακολούθηση και συντήρηση βιολογικών καθαρισμών. Υπηρεσίες εκκένωσης και απόφραξης βόθρων και αγωγών. Υπηρεσίες απολύμανσης και απεντόμωσης
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2023-10-24
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2026-10-23
Πιστοποιητικό 0152/ΥΑΕ/2023/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί