Εταιρεία ΣΦΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΕ
Αντικείμενο Εργασιών Υλικό επίχωσης εκσκαφών
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2022-06-30
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2025-06-29
Πιστοποιητικό 2884-CPR-00233
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί