Εταιρεία ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Αντικείμενο Εργασιών ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΑ
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2023-09-26
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2026-09-25
Πιστοποιητικό 2884-CPR-00363
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί