Εταιρεία ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΙΛΙΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΑΙΔΗΣ Ο.Ε. με δ.τ. ΠΛΙΝΘΟΝΤΕΚΟΡ
Αντικείμενο Εργασιών Παραγωγή και εμπορία διακοσμητικών τσιμεντένιων τούβλων
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2023-08-31
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2026-08-30
Πιστοποιητικό 0350/ΔΠ/2023/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί