Εταιρεία ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΟΕ
Αντικείμενο Εργασιών Εγκατάσταση, επισκευή και συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2022-08-26
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2025-08-25
Πιστοποιητικό 0251/ΔΠ/2022/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί