Εταιρεία ΠΛΑΤΕΙΕΣ Α.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-06-09
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2024-06-08
Πιστοποιητικό ISO 45001
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί