Εταιρεία ELITE ΙΚΕ
Αντικείμενο Εργασιών Εργασίες οξυγονοκόλλησης, ηλεκτροσυγκόλλησης, καθαρισμού και κατεργασίας μετάλλων επιτόπου στο εργοτάξιο. Κατασκευές και ανεγέρσεις επιτόπου στο εργοτάξιο.
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2023-05-04
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2025-11-03
Πιστοποιητικό 0322/ΔΠ/2023/GR
Κατάσταση Έχει ανακληθεί
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί