Εταιρεία ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡ. ΚΑΙΡΙΔΗΣ
Αντικείμενο Εργασιών Κατασκευή ιδιωτικών και δημόσιων τεχνικών έργων (οδοποιία, οικοδομικά, υδραυλικά, λιμενικά, βιομηχανικά-ενεργειακά)
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2022-04-14
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2025-04-13
Πιστοποιητικό ISO 9001
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί