Εταιρεία ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Αντικείμενο Εργασιών Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων (οδοποιία, οικοδομικά)
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2022-03-18
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2023-03-17
Πιστοποιητικό 0112/ΠΔ/2022/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί