Εταιρεία ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΛΑΔΗ ΟΕ
Αντικείμενο Εργασιών ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2024-05-08
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2027-05-07
Πιστοποιητικό 2884-CPR-00483
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί