Εταιρεία ΤΣΟΥΦΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
Αντικείμενο Εργασιών • Εκμετάλλευση χώρων στάθμευσης παντός τύπου οδικών μεταφορικών μέσων (προμήθεια εξοπλισμού, διαμόρφωση, λειτουργία/ διαχείριση, συντήρηση) • Διαχείριση ελεγχόμενων χώρων στάθμευσης (Με διάθεση και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού) • Διαχείριση αυτοματοποιημένων χώρων στάθμευσης • Υπηρεσίες ελεγχόμενης πρόσβασης οχημάτων σε χώρους στάθμευσης (Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία, επισκευή και συντήρηση εξοπλισμού, τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων, συστημάτων έξυπνων εφαρμογών και δικτύων πληροφορικής) • Σχεδιασμός, εγκατάσταση, τεχνική υποστήριξη και συντήρηση έργων τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων και συστημάτων και δικτύων πληροφορικής • Υπηρεσίες χώρων στάθμευσης κάθε είδους μεταφορικών μέσων και τροχόσπιτων • Υπηρεσίες στάθμευσης & φύλαξης σκαφών και επίβλεψης θέσεων πλωτών μέσων και δομών • Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών διαχείρισης λιμενικών εγκαταστάσεων και μαρίνων • Βοηθητικές/ υποστηρικτικές υπηρεσίες οδικών, σιδηροδρομικών και θαλάσσιων μεταφορών • Υπηρεσίες διαχείρισης εκδοτηρίων εισιτηρίων και ελέγχου τιμής εισιτηρίων, ναύλων κλπ • Υπηρεσίες κρατήσεων • Υπηρεσίες διαχείρισης αποσκευών και δεμάτων σε σταθμούς μεταφορών • Υπηρεσίες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και λοιπούς δημόσιους φορείς • Αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας • Υποστήριξη και διοργάνωση αθλητικών, ψυχαγωγικών, πολιτιστικών και άλλων εκδηλώσεων • Υποστήριξη δημόσιων φορέων για τη διαχείριση εγκαταστάσεων και χώρων ευθύνη
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2022-06-30
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2025-06-29
Πιστοποιητικό 0150/ΠΔ/2022/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί