Εταιρεία ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Ι Κ Ε
Αντικείμενο Εργασιών Σχεδιασμός, Κατασκευή & Χονδρικό Εμπόριο Μηχανημάτων & Εξοπλισμού Επεξεργασίας Μετάλλων & Παροχή Τεχνικών & Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στον κλάδο της Μεταλλουργίας
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2023-06-30
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2026-06-29
Πιστοποιητικό 0232/ΠΔ/2023/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί