Εταιρεία ΠΥΛΩΝΕΣ (ΕΛΛΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Αντικείμενο Εργασιών Πωλήσεις προϊόντων Hardware/ Software και ολοκληρωμένων λύσεων δικτύων Μηχανογραφικών Συστημάτων. Παροχή υπηρεσιών, εγκατάστασης και συντήρησης Hardware/ Software εξοπλισμού. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Λογισμικού.
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2023-05-19
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2026-05-18
Πιστοποιητικό 0222/ΠΔ/2023/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί