Εταιρεία ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΣΚΙΑΘΟΥ
Αντικείμενο Εργασιών
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2020-12-14
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2023-12-13
Πιστοποιητικό ISO 9001
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί