Εταιρεία ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών CE ΑΔΡΑΝΗ
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-09-10
Ημερομηνία Τροποποίησης 2024-05-10
Ημ/νία Λήξης 2027-05-09
Πιστοποιητικό 2884-CPR-00065
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί