Εταιρεία LDK ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ι.Κ.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών Μελέτες, σχεδιασμός, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, επικοινωνία και οργάνωση εκδηλώσεων
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2022-04-11
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2025-04-10
Πιστοποιητικό ISO 45001
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί