Εταιρεία ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Αντικείμενο Εργασιών Παραγωγή και εμπορία έτοιμου σκυροδέματος.
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2022-03-18
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2023-03-17
Πιστοποιητικό 0177-1/ΔΠ/2022/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί