Εταιρεία LES GRANDES CARRIERES DU SAHEL (G.C.S.)
Αντικείμενο Εργασιών AGGREGATES
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-02-15
Ημερομηνία Τροποποίησης 2022-07-11
Ημ/νία Λήξης 2024-02-14
Πιστοποιητικό 2884-CPR-00032
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί