Εταιρεία ΠΑΡΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών Κατασκευή ιδιωΠροσωρινή αποθήκευση, διαλογή και μηχανική επεξεργασία αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)τικών και δημόσιων τεχνικών έργων
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2022-11-14
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2025-11-13
Πιστοποιητικό 0173/ΠΔ/2022/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί