Συστήματα Διαχείρισης

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη που εμπλέκονται με οποιοδήποτε τρόπο στις εσωτερικές επιθεωρήσεις ενός Συστήματος Διαχείρισης.
Στο πρόγραμμα παρουσιάζονται αναλυτικά οι απαιτήσεις του προτύπου ISO 19011.

Διάρκεια Προγράμματος: 2 ημέρες/ 16 ώρες

Τύπος Σεμιναρίου:

  • Ανοιχτό για το κοινό
  • Ενδοεπιχειρησιακό
  • e-learning

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, εκδίδεται Βεβαίωση Παρακολούθησης

Το κόστος μπορεί να επιδοτηθεί πλήρως από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ με ευθύνη των συμμετεχόντων.

Δηλώστε Συμμετοχή εδώ.