Έλεγχος Εγκυρότητας Πιστοποιητικού

Κωδικός Πιστοποιητικού

Πιστοποιητικά

Όλα τα Πιστοποιητικά που εκδίδει η BQV φέρουν μοναδικό κωδικό ελέγχου εγκυρότητας.
Ο κωδικός αναγράφεται στο υποσέλιδο του Πιστοποιητικού.

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό στο πεδίο Έλεγχος Εγκυρότητας Πιστοποιητικού.

Νέα – Ειδήσεις

Γίνετε συνεργάτες μας

Η BQV συνεργάζεται με επιχειρηματικούς εταίρους σε διάφορες χώρες του κόσμου εγκαθιστώντας ένα δίκτυο συνεργασίας τοπικών γραφείων και εκπροσώπων με εγκεκριμένους επιθεωρητές συστημάτων διαχείρισης και προϊόντων για την παροχή των υπηρεσιών ελέγχων, επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων.
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ