Μέτρα Αντιμετώπισης του COVID-19

ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ COVID-19

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη που εμπλέκονται με οποιοδήποτε τρόπο στον σχεδιασμό, στην εφαρμογή και στον έλεγχο ενός ολοκληρωμένου συστήματος προστασίας της υγείας
από τον COVID 19.

Στο πρόγραμμα αναλύονται οι απαιτήσεις των οδηγιών του ΕΟΔΥ, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και τα υγειονομικά πρωτόκολλα που έχουν εκδοθεί από τα αρμόδια Υπουργεία.

Διάρκεια Προγράμματος: 0.5 ημέρα/ 4 ώρες

Τύπος Σεμιναρίου:

  • Ανοιχτό για το κοινό
  • Ενδοεπιχειρησιακό
  • e-learning

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, εκδίδεται Βεβαίωση Παρακολούθησης

Το κόστος μπορεί να επιδοτηθεί πλήρως από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ με ευθύνη των συμμετεχόντων.

Δηλώστε Συμμετοχή εδώ.