Οδική Ασφάλεια

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ/ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ISO 39001:2012

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη που εμπλέκονται με οποιοδήποτε τρόπο στην εγκατάσταση, στην εφαρμογή ή στην διατήρηση ενός Συστήματος Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 39001.
Στο πρόγραμμα παρουσιάζονται αναλυτικά οι απαιτήσεις του προτύπου ISO 39001.

Διάρκεια Προγράμματος: 2 ημέρες/ 16 ώρες

Τύπος Σεμιναρίου:

  • Ανοιχτό για το κοινό
  • Ενδοεπιχειρησιακό
  • e-learning

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, εκδίδεται Βεβαίωση Παρακολούθησης

Το κόστος μπορεί να επιδοτηθεί πλήρως από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ με ευθύνη των συμμετεχόντων.

Δηλώστε Συμμετοχή εδώ.