Ποιοτικός Έλεγχος Αντιδιαβρωτικής Προστασίας Μεταλλικών Κατασκευών

Η BQV ως ανεξάρτητος οργανισμός πιστοποίησης και διαθέτοντας στελέχη με μεγάλη εμπειρία στον χώρο των μεταλλικών κατασκευών και της αντιδιαβρωτικής προστασίας (painting inspectors, coating inspectors), αναλαμβάνει τον ποιοτικό έλεγχο της αντιδιαβρωτικής προστασίας μεταλλικών κατασκευών στη φάση της προετοιμασίας (επιβεβαίωση και ανασκόπηση διαδικασίας αντιδιαβρωτικής προστασίας, προετοιμασίας επιφάνειας , αναλωσίμων, συνθήκες εφαρμογής, τήρηση τεχνικών προδιαγραφών) και στην τελική φάση (οπτικός έλεγχος και μέτρηση πάχους ξηρού υμενιου).