Ναυτιλία

Στον χώρο της ναυτιλίας η BQV διαθέτοντας δίκτυο συνεργατών, είναι σε θέση να αναλάβει τις εξής υπηρεσίες:

  • Επιθεώρηση φορτίων
  • Επίβλεψη των διαδικασιών φόρτωσης / εκφόρτωσης
  • Επιθεώρηση Εκτοπίσματος του Πλοίου
  • Καθαρότητα αμπαριών
  • Δειγματοληψία και Εργαστηριακός Έλεγχος Προϊόντων