Το όραμα μας

«Προσθέτουμε βιώσιμη αξία στις επιχειρήσεις και την κοινωνία»

Το όραμά μας είναι να γίνουμε ένας από τους ανταγωνιστικότερους και παραγωγικότερους οργανισμούς πιστοποίησης και να διεκδικήσουμε μια θέση μεταξύ των κορυφαίων οργανισμών στην παγκόσμια αγορά. Οι κύριες δεξιότητες και ικανότητές μας στην επιθεώρηση, τον έλεγχο και την πιστοποίηση θα βελτιώνονται συνεχώς για να είναι από τις καλύτερες στην αγορά. Ως επιχείρηση με κοινωνική συνείδηση, δεσμευόμαστε να προσθέτουμε βιώσιμη αξία στις επιχειρήσεις των πελατών μας, μειώνοντας τους κινδύνους τους και βελτιώνοντας τις λειτουργικές, οικονομικές και κοινωνικές τους επιδόσεις, καθώς και να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες της κοινωνίας.