Μη Καταστροφικοί Έλεγχοι Κατασκευών

Η BQV με εξιδεικευμένους μηχανικούς και σύγχρονο εργαστηριακό εξοπλισμό αναλαμβάνει την διενέργεια Μη καταστροφικών Ελέγχων σε Κατασκευές.

Οι Μη Καταστροφικοί Έλεγχοι είναι οι έλεγχοι που αποσκοπούν στον προσδιορισμό συγκεκριμένων χαρακτηριστικών του υλικού κατασκευής (κυρίως ως προς την αντοχή και την στατική επάρκεια) χωρίς την πρόκληση φθοράς ή καταστροφής του.
Η υπηρεσία παρέχεται ενδεικτικά σε περιπτώσεις:

 • Αλλαγής χρήσης ή διαμόρφωσης της κατασκευής
 • Σεισμού, Πυρκαγιάς, Φυσικής Καταστροφής
 • Διερεύνησης για την αναβάθμιση της στατικής επάρκειας της κατασκευής
 • Αξιολόγηση συμμόρφωσης με τον αντισεισμικό κανονισμό ή άλλες σχετικές νομικές απαιτήσεις

Η BQV αναλαμβάνει:

 • Οπτικό Έλεγχο
  • ρωγμές (θέση και εύρος)
  • διαβρωμένοι οπλισμοί
  • υγρασία
  • ανωμαλίες και φθορές σε σκυρόδεμα και χάλυβα
 • Αποτύπωση Φέροντος Οργανισμού
 • Ηλεκτρομαγνητικά κύματα – Ανίχνευση οπλισμών
 • Ποιοτικός Έλεγχος Σκυροδέματος
  • Μέθοδος Κρουσιμέτρου
  • Μέθοδος εξόλκευσης ήλων
  • Έλεγχος ποιότητας σκυροδέματος -μέτρηση βάθους ρωγμής με υπερήχους
  • Έλεγχος πάχους σκυροδέματος με υπερήχους
  • Μέτρηση αγωγιμότητας σκυροδέματος
  • Μέτρηση εφελκυστικής αντοχής
  • Μέθοδος μέτρησης ενανθράκωσης και ph
  • Μέτρηση ρωγμών
  • Μέτρηση χλωριόντων
  • Μέθοδος Πυρηνοληψίας