Δομικά Προϊόντα

Η BQV είναι Διαπιστευμένος Οργανισμός από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) για την Πιστοποίηση Δομικών Προϊόντων (Σήμανση CE) σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 305/2011.

Επιπλέον έχει Κοινοποιηθεί στην Ε.Ε. από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Η BQV αναλαμβάνει την πιστοποίηση πάσης φύσεως δομικών προϊόντων (Σήμανση CE), όπως:

 • Τσιμέντο, Τσιμέντο Τοιχοποιίας, Τσιμέντο υψηλής περιεκτικότητας σε θειικά, Ασβεσταργιλλικό τσιμέντο
 • Αδρανή Υλικά
 • Ασφαλτομίγματα, Άσφαλτος και Ασφαλτικά Συνδετικά
 • Δομική Άσβεστος
 • Εύκαμπτα φύλλα Στεγάνωσης, Επιφανειακές Επαλείψεις, Επιστρώσεις με Ασφαλτοπολτό
 • Κατασκευή έργων από χάλυβα και από αλουμίνιο
 • Συγκολλητές κοίλες διατομές κατασκευών διαμορφωμένες εν ψυχρώ από μη κεκραμένους και λεπτόκοκκους χάλυβες
 • Κοίλες διατομές κατασκευών με τελική κατεργασία εν θερμώ από μη κεκραμένους και λεπτόκοκκους Χάλυβες
 • Προϊόντα θερμής έλασης για χάλυβες κατασκευών
 • Αλουμίνιο και Κράματα Αλουμινίου
 • Αναλώσιμα Συγκόλλησης
 • Ανοξείδωτοι χάλυβες, Χάλυβες βαφής και επαναφοράς για δομικές χρήσεις, Χυτοχάλυβες για δομικές εφαρμογές
 • Κατασκευή συναρμολόγησης κοχλίωσης χωρίς προ-φόρτιση
 • Συστήματα δομικών κοχλιών υψηλής αντοχής για προένταση
 • Υδραυλικά συνδετικά οδοποιίας
 • Υδραυλικά συνδετικά για μη δομικές εφαρμογές
 • Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων
 • Πιγμέντα για το χρωματισμό δομικών υλικών, που βασίζονται στο τσιμέντο ή/και στον ασβέστη
 • Ίνες για σκυρόδεμα
 • Πυριτική παιπάλη για σκυρόδεμα
 • Σκωρία υψικαμίνων σε κόκκους για χρήση στο σκυρόδεμα, στα κονιάματα και ενέματα
 • Ιπτάμενη τέφρα για χρήση στο σκυρόδεμα
 • Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα
 • Κονιάματα τοιχοποιίας
 • Θερμομονωτικά Προϊόντα Κτιρίων
 • Γεωυφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωυφάσματα

Παράλληλα και σε συνεργασία με διαπιστευμένα και διεθνώς αναγνωρισμένα Εργαστήρια Ποιοτικού Ελέγχου Δομικών Προϊόντων, αναλαμβάνει την διεκπεραίωση δοκιμών σύμφωνα με Ευρωπαϊκά ή Διεθνή Πρότυπα και Τεχνικές Προδιαγραφές.