Διαδικασία
Χειρισμού
Παραπόνων

Η BQV έχει καθιερώσει και εφαρμόζει διαδικασία για τη διαχείριση παραπόνων και ενστάσεων. Οποιοσδήποτε επιθυμεί να υποβάλλει παράπονο ή ένσταση μπορεί να χρησιμοποιήσει το έγγραφο Ε.18

Τα παράπονα και οι ενστάσεις υποβάλλονται στα κεντρικά γραφεία της BQV:
Διεύθυνση: Κονίτσης 5, Τ.Κ. 151 25, Μαρούσι, Αττική
e-mail: [email protected]
Τηλ. +30210 2205124

Μετά την καταχώρηση, το έγγραφο διαβιβάζεται στον Διευθυντή Διασφάλισης Ποιότητας ο οποίος μαζί με τον αρμόδιο Διευθυντή θα εξετάσουν και θα καθορίσουν εάν απαιτείται να γίνει διορθωτική ενέργεια

Εφόσον απαιτηθεί, δύναται να υπάρξει επικοινωνία με τον αποστολέα για τυχόν διευκρινήσεις.

Εάν διαπιστωθεί ότι το έγγραφο ευσταθεί, τότε αποφασίζονται και υλοποιούνται οι διορθωτικές ενέργειες. Παράλληλα ενημερώνεται εγγράφως ο αποστολέας για τις διορθωτικές ενέργειες.
Εάν διαπιστωθεί ότι το έγγραφο δεν ευσταθεί, τότε ενημερώνεται εγγράφως ο αποστολέας λαμβάνοντας πλήρη αιτιολόγηση για την απόφαση.
Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που ο αποστολέας διαφωνήσει με τα αποτελέσματα της διερεύνησης έχει την δυνατότητα να απευθυνθεί στην Επιτροπή Πιστοποίησης της BQV.

Η BQV δεσμεύεται ότι όλες οι πληροφορίες σχετικά με παράπονα και ενστάσεις διαχειρίζονται το άμεσα και τηρώντας πάντοτε όλους τους κανόνες εμπιστευτικότητας και αμεροληψίας για τον παραπονούμενο ή οποιονδήποτε τρίτο.

ΕΝΤΥΠΟ Καταγραφής Παραπόνου