Σχετικά με εμάς

Η BQV είναι ένας νέος, ανεξάρτητος, αμιγώς Ελληνικός φορέας ελέγχων, επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων, που ιδρύθηκε πρόσφατα, τον Αύγουστο του 2020, από έμπειρους στο συγκεκριμένο χώρο μηχανικούς. Συνεργάζεται ήδη με επιλεγμένους επαγγελματίες επιθεωρητές συστημάτων διαχείρισης και προϊόντων δημιουργώντας έτσι ένα δίκτυο άμεσης και αποτελεσματικής εξυπηρέτησης τόσο της Ελληνικής όσο και της Διεθνούς Αγοράς.

Η εμπειρία των ιδρυτικών μελών της σε θέματα εγκατάστασης, υλοποίησης και επιθεώρησης συστημάτων ποιότητας ξεκινά από το 1988 σε εγκαταστάσεις παραγωγής τσιμέντου εφαρμόζοντας διαδικασίες Βρετανικών (BSI) και Γαλλικών (AFNOR) προδιαγραφών και συνεχίζεται με την συμμετοχή το 1994 στις πρώτες επιτυχημένες πιστοποιήσεις συστημάτων διαχείρισης ποιότητας στην Ελλάδα. Σήμερα, κεφαλαιοποιούμε την εκτεταμένη εμπειρία μας στον ευρύτερο χώρο της ποιότητας τόσο στον δευτερογενή (τσιμέντα, σκυροδέματα, χάλυβες και συσκευασία) όσο και στον τριτογενή τομέα (επιθεωρήσεις και πιστοποιήσεις συστημάτων και προϊόντων) για την καλύτερη εξυπηρέτηση των προσδοκιών των επιχειρήσεων και της κοινωνίας.

Η αξιοπιστία, η ανεξαρτησία, η αντικειμενικότητα και η αμεροληψία των ελέγχων, επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων της BQV, εξασφαλίζεται με την διαρκή ικανοποίηση της υπάρχουσας νομοθεσίας, των κριτηρίων διαπίστευσης και των απαιτήσεων που τίθενται από τα διεθνή πρότυπα ISO 17021-1, ISO 17065 και ISO 17020 καθώς και στα κανονιστικά έγγραφα που θέτει το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ. ΑΕ).

Η εκτεταμένη εμπειρία της BQV μαζί με τις συνεχείς επεκτάσεις των πεδίων διαπίστευσής της και το δυναμικό Πρόγραμμα Συνεργατών της τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, της επιτρέπουν την κάλυψη ενός ευρύτατου φάσματος αναγκών πιστοποίησης σε όλους τους τομείς (πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή) της οικονομίας.