ΔΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (EE 305/2011 – Κανονισμός Δομικών Προϊόντων)

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη που εμπλέκονται με οποιοδήποτε τρόπο στην εγκατάσταση, στην εφαρμογή ή στην διατήρηση Ελέγχου Παραγωγής Εργοστασίου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού Δομικών Προϊόντων 305/2011.

Διάρκεια Προγράμματος: 2 ημέρες/ 16 ώρες

Τύπος Σεμιναρίου:

  • Ανοιχτό για το κοινό
  • Ενδοεπιχειρησιακό
  • e-learning

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, εκδίδεται Βεβαίωση Παρακολούθησης

Το κόστος μπορεί να επιδοτηθεί πλήρως από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ με ευθύνη των συμμετεχόντων.

Δηλώστε Συμμετοχή εδώ.