Ενέργεια

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ/ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ISO 50001:2018

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη που εμπλέκονται με οποιοδήποτε τρόπο στην εγκατάσταση, στην εφαρμογή ή στην διατήρηση ενός Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 50001.
Στο πρόγραμμα παρουσιάζονται αναλυτικά οι απαιτήσεις των προτύπων ISO 50001, ISO 17021-1 & ISO 19011.

Διάρκεια Προγράμματος: 5 ημέρες/ 40 ώρες

Τύπος Σεμιναρίου:

  • Ανοιχτό για το κοινό
  • Ενδοεπιχειρησιακό
  • e-learning

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, εκδίδεται Βεβαίωση Παρακολούθησης

Το κόστος μπορεί να επιδοτηθεί πλήρως από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ με ευθύνη των συμμετεχόντων.

Δηλώστε Συμμετοχή εδώ.