Δοκιμές & Μετρήσεις

Η BQV σε συνεργασία με διαπιστευμένα / αναγνωρισμένα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου, αναλαμβάνει την διεκπεραίωση δοκιμών και μετρήσεων σε πάσης φύσεως υλικά/ προϊόντα, όπως:

  • Δομικά Προϊόντα (τσιμέντο, αδρανή, ασφαλτικά, μεταλλικές κατασκευές)
  • Τρόφιμα και ποτά
  • Νερό
  • Περιβαλλοντικές Μετρήσεις (θόρυβος, σκόνη κ.α.)